ปลอกหมอนลาหู่ ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม

การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน