ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม

จากการศึกษาหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดลำปาง ในพื้นที่แม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จากชนเผ่าลาหู่ พบความโดดเด่นคือผลิตภัณฑ์จักสานในรูปแบบกระเป๋า ทำมาจากไผ่ซางและไผ่หก มีลักษณะโดดเด่นกว่าที่อื่นๆ คือ เป็นการจักสานสองชั้นและจะตัดในช่วงแรม 8 ค่ำ จะทำให้ไม่มีมอดหรือแมลงต่างๆ  อยู่ในไม้ไผ่เพื่อที่ไม้ไผ่ได้กักเก็บน้ำให้อุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะนำมาใช้งาน ผลิตภัณฑ์จักสานกระเป๋าของแม่แจ๋ม รวมถึงชุดผ้าปักอัตลักษณ์ชนเผ่าได้รับการนำเสนอออกร้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเป็นบางครั้ง ซึ่งทางกลุ่มสะท้อนความต้องการด้านการขยายตลาดที่เพิ่มขึ้น อาจเน้นจุดขายในลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเน้นความสนใจต่อสุขภาพและสไตล์การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่

การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน