หน้าแรก

ผลิตภัณฑ์จากผ้า อัตลักษณ์ชุมชน

การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน